VI UTFÖR ALLT MELLAN
HÖGSPÄNNING OCH FIBERNÄT

Genom engagerade medarbetare, hög kompetens och medvetenhet erbjuder vi tekniska lösningar som möter kundens behov och blir därmed det hållbara valet.

För hem, industri och offentlig miljö

ELINSTALLATION & SERVICE

Vi är en väl uppbyggd installationsverksamhet med många års erfarenhet. Vi arbetar både med stora totalentreprenader, där vi levererar nyckelfärdiga lösningar till våra kunder, men även med mindre installationer hemma hos privatpersoner.

Våra elektriker utbildas kontinuerligt inom nya områden för att ligga i framkant med den nya tekniken.

Kännetecknande för våra installationer är att de är utförda med hög kvalité, där vi lägger stort fokus på egenkontroller och provningar för att kunden ska få en trygg och säker anläggning.

För att undvika driftsstopp och reparationskostnader kan du teckna serviceavtal med Eksjö Elteam. Tillsammans med dig tar vi fram ett avtal som är anpassat till din verksamhet och dina behov. Vi blir helt enkelt en naturlig och trygg partner i din vardag när det gäller el och ellösningar.

Låt solen jobbar för dig.

SOLCELLSANLÄGGNINGAR

Att satsa på solcellsanläggningar blir allt populärare i Sverige. Såväl privatpersoner som fastighetsägare och industrier har upptäckt fördelarna. Att producera egen el är mycket enklare än du tror. Och vi på Eksjö Elteam hjälper dig hela vägen, från planering till fungerande solcellsanläggning.

Läs mer information om hur solceller fungerar här.

Om du vill ha kostnadsfri offert, klicka här.

Kundanpassade lösningar

FIBERINSTALLATIONER

Vår bifirma Smålands Fiberteknik utför alla typer av fiberinstallationer från projektering till blåsning och svetsning. Alla våra medarbetare i Smålands Fiberteknik ca 25 st är certifierade och företaget är också certifierad enligt Robust fiber. Vi bygger nya kompletta nät, samt ombyggnation av befintliga till stat, kommun, byalag och privatpersoner. För att säkerhetsställa vid eventuella driftsstopp erbjuder vi även serviceavtal med jour.

Välkommen med din förfrågan.

9

TELE/DATANÄT

På Eksjö Elteam arbetar vi med allt som har med tele/data/säkerhet att göra. Bland vår personal har vi kompetens som är både djup och bred. Vi installerar datanät för koppar och fiber. Vi arbetar även med passagesystem och olika larmområden såsom brand, inbrott och CCTV. Vi har kunskap inom ledande fabrikat samt är märkesoberoende och kan därför leverera anläggningar som är helt kundanpassade.

9

PROJEKTERING

I vår egen projekteringsavdelning arbetar vi fram underlag med hjälp av AutoCAD i både 2 och 3-D. Vi utför också kabeldimensionering samt belysningsberäkningar.

9

KNX/SMARTA HUS

Vi erbjuder intelligenta lösningar för att maximera energieffektivitet och komfort i din fastighet.

Med ett KNX-system kan du enkelt integrera, styra och samordna till exempel belysning, värme, kyla, ventilation, markiser och olika larm. Vinsterna är bekvämlighet, energibesparing och säkerhet.

Vi är även återförsäljare av Controll 4, som är ett övergripande intelligent system för fastighetsautomation.

9

ELBILSLADDNING

Eldrivna fordon är en viktig komponent i omställningen till ett mer klimatsmart samhälle. Elbilar är en del av framtiden.

Ny teknik kräver nya lösningar. Behovet av bra laddlösningar för elbilar växer i takt med att antalet elbilar blir fler och fler. En modern lösning består av flera olika delar, allt från laddstolpar till olika betal- och debiteringstjänster.

Använd vår laddväljare för att se vad som passar dig bäst!

Läs vår guide till elbilsladdning här och om våra laddlösningar här.

Referenser

Våra referenser

Evenemangsarenan i Eksjö

Nybyggnad av idrotts-/evenemangshall i Eksjö. Byggnationen färdigställdes i december 2011. Bruttoytan är på över 3 400 kvadratmeter.

Polishuset i Eksjö

Höglandets polishus i Eksjö färdigställdes 2010, där majoriteten av dom anställda är stationerade. Huset ligger vid Eksjös sydvästra utfart mot Nässjö och Vetlanda.

 

Eksjö Elteam

Besöksadress: Telegatan 2

Postadress: Box 48, 575 21 Eksjö

Kontakta oss

Telefon: 0381-61 16 20

E-post: info@eksjoelteam.se

Sociala medier